Maatschap Venster is de adviespraktijk van Annebert Biekart, Dree Mulders en Jan Trommelen.

Als orthopedagogen/gezondheidszorg-psychologen en als gespecialiseerd arts worden zij gevraagd om bij opvoedingsproblemen ouders en professionals te ondersteunen in hun denken en handelen.

De teamleden verzorgen zelfstandig (kortdurende) basis GGZ-behandeling specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De ervaring is dat deze mensen zich in de reguliere GGZ vaak niet begrepen en gehoord voelen.

In het geval van ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen bij kinderen, pubers, adolescenten of volwassenen bieden de teamleden van Maatschap Venster de ondersteuning in teamverband aan. De ondersteuning concretiseert zich meestal in rechtstreekse adviezen aan de direct betrokkenen ten behoeve van de cliënt.

Meer in het bijzonder kan er op Venster een beroep gedaan worden bij opvoedingsvragen en psychische problemen die verband houden met een verstandelijke beperking.

In de vorm van onderwijs en voorlichting geeft Venster algemene informatie en aanwijzingen in zake het hanteren en voorkomen van gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Waar nodig en gewenst wordt die informatie-overdracht toegespitst op specifieke opvoedingsvragen.

Naast deze kernactiviteiten biedt Venster een reeks van ‘Specifieke diensten’. Elke dienst apart, maar ook combinaties van diensten behoren tot de mogelijkheden.

Venster levert graag maatwerk en wil altijd samen met u bezien hoe uw vraag beantwoord kan worden.

Lees meer over onze werkwijze en specifieke diensten