Presentaties

Maatschap Venster geeft regelmatig presentaties over opvoedingsvragen en gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Vaak zijn dat voordrachten voor professionals, maar soms ook voor ervaringsdeskundigen, ouders/verzorgers of clienten. Hieronder vindt u een overzicht van vier presentaties die we de afgelopen jaren voor verschillende doelgroepen hebben verzorgd. Mocht u een voordracht of workshop willen (laten) organiseren over een ander thema dat aansluit bij onze expertise, dan horen wij dat graag.