Kortdurende consultaties

In het geval een collega inhoudelijke ondersteuning vraagt bij vakgenoten spreken we over consultatie.
Op basis van gelijkwaardigheid en met in achtneming van de eindverantwoordelijkheid van degene die de consultatie initieert, wordt er in zo’n situatie vrijelijk van gedachten gewisseld over problematieken die over het algemeen een weerbarstig karakter hebben. Die weerbarstigheid betekent in de praktijk nogal eens dat er gedurende langere tijd sprake is van een vorm van inhoudelijke samenwerking.

Vanuit Maatschap Venster is er de ambitie en ook de potentie om in dergelijke situaties als inhoudelijk ‘sparringpartner’ op te treden. Ook hier geldt het principe: niet langer dan strikt noodzakelijk.