Syndromen en psychische stoornissen

Algemene informatie

In de vakliteratuur voor artsen, pedagogen en psychologen zijn vele syndromen en psychische stoornissen beschreven. Belangenverenigingen hebben veelal in samenwerking met specialisten gezorgd voor het toegankelijk maken van die vakliteratuur voor direct betrokkenen en hun verwanten.
De media informeren op hun beurt in de vorm van documentaires, praatprogramma ‘s, artikelen en verslaglegging van symposia een breder publiek over deze onderwerpen.
Niet onbelangrijk -zij het niet altijd onafhankelijk- is de informatie op internet die rondom psychische stoornissen en psychiatrische ziektebeelden verspreid wordt vanuit de farmaceutische industrie en vanuit de ‘alternatieve geneeswijzen’.


Informatie op maat

Het verkrijgen van algemene informatie hoeft derhalve niet het grootste probleem te zijn wanneer U zelf of Uw familielid te maken heeft met een bepaald syndroom of een bepaalde psychische aandoening.
Anders kan dat zijn, wanneer er behoefte bestaat aan informatie en advisering die meer toegesneden is op de eigen situatie. Een bijeenkomst in klein verband en in aanwezigheid van een of meer deskundigen lijkt daartoe het meest geëigend.

Maatschap Venster verzorgt in samenspraak met u bijeenkomsten, waarin er na een korte inleiding gelegenheid bestaat om die medische en opvoedkundige aspecten aan de orde te laten komen die u met betrekking tot een syndroom of psychische stoornis het meest bezighouden.