Tarieven en betalingsvoorwaarden

Bij het invoeren van de nieuwe Zorgwet in januari 2014 is bepaald dat wanneer een behandeling voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking komt, er niet langer meer per consult wordt gerekend maar dat er met zorgzwaartepakketten wordt gewerkt. Op basis van de ernst van de klachten wordt er een zorgzwaartepakket geopend. Dit betekent dat ook indien u de behandeling voortijdig onderbreekt, het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.

Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u toch behandeling volgen. De kosten worden dan per consult bij u in rekening gebracht. Klachten die door de zorgverzekeraar zijn uitgesloten van vergoeding zijn onder andere partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bij de werkgever. U kunt uw werkgever hier op wijzen.

Om onduidelijkheden te voorkomen adviseren wij om van tevoren contact op te nemen met de zorgverzekeraar, zodat u weet wat u vergoed krijgt. Om de behandelingen vergoed te krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Maatschap Venster heeft contracten met de grote verzekeraars, zoals CZ, VGZ, Achmea/Zilveren Kruis, Menzis en DSW

Intake

Om een afspraak te maken, kunt u bellen met Annebert Biekart op telefoonnummer 06-21478990. Geprobeerd wordt om binnen 2 weken een intake in te plannen. De behandeling wordt doorgaans binnen 4 weken na de intake gestart

Afspraak annuleren

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur vóór het consult afmelden middels een SMS- of WhatsApp-bericht aan telefoonnummer 06-21478990. Gelieve niet per mail af te melden. Wanneer het afmelden binnen 24 uur voor de afspraak wordt gedaan, wordt het als een consult gerekend.

Wachttijd

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf een eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Verder kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het centrale nummer van Maatschap Venster over de actuele stand van zaken betreffende de wachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Betalingsvoorwaarden

De algemene betalingsvoorwaarden van Maatschap Venster komen overeen met de betalingsvoorwaarden zoals die gelden voor klinisch psychologen en psycho-therapeuten en zoals deze door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) gedeponeerd zijn bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 11 september 1992 onder depotnummer 257/1992.