Second opinion

In de medische wereld is het begrip ‘second opinion’ reeds lange tijd ingeburgerd. Zonder een persoonlijk wantrouwen uit te spreken naar de deskundige zelf met wie men rond een bepaalde kwestie te maken heeft, wordt over betreffende kwestie het oordeel gevraagd van een tweede deskundige.

Wanneer u bij een opvoedings-, gedrags- of ontwikkelingsprobleem niet overtuigd bent van de juistheid van de diagnose, de hulpvraagformulering, het gekozen begeleidingsbeleid of van de kwaliteit van de uitwerking daarvan in de praktijk, dan kunt ook u behoefte hebben aan een second opinion.

Maatschap Venster meent aan een aantal belangrijke voorwaarden voor een adequate second opinion te kunnen voldoen:

  • ter zake kundig
  • multidisciplinair
  • onafhankelijk
  • snelheid van leveren