Aanscherping Hulpvraag

In die situaties waarin iemand, die hulp of ondersteuning nodig heeft en dat zelf niet kan verwoorden, doen anderen dat voor hem of haar.

Soms is het bepalen van een hulpvraag zo ingewikkeld dat steun van bijvoorbeeld consulenten van MEE of de Toegang nodig is.

In die gevallen echter waarin er sprake is van bijzondere medische, psychische, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek vereist het stellen van de juiste hulpvraag extra deskundigheid. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een langdurig en belast hulpverleningsverleden.

Tegen zo’n achtergrond is het aan te raden om een beroep te doen op de aanvullende deskundigheid zoals die onder andere geboden wordt vanuit Maatschap Venster.

Venster heeft als extra kwaliteit dat zij onafhankelijk staat ten opzichte van de zorgaanbieder. Bij het bepalen van de kern van de hulpvraag achten de leden van Venster zich uitsluitend gebonden aan het inhoudelijke belang van de hulpvrager.

Wel leert de ervaring, dat het zinvol is om bij de praktische uítwerking van de hulpvraag (de detaillering) nauw samen te werken met de zorgaanbieders die op basis van de kern van de hulpvraag een serieus aanbod doen. Ook in die fase van afstemming van hulpvraag en hulpaanbod kan de hulpvrager zich laten ondersteunen door Venster.