Scriptiebegeleiding

Maatschap Venster biedt ondersteuning bij het schrijven van scripties die betrekking hebben op opvoedingsvragen en gedrags- of ontwikkelingsproblemen.

Goed zijn in de praktijk van je werk of anderzijds goed zijn in de hbo- of academische opleiding die je volgt, is nog geen garantie voor het doelmatig kunnen integreren van theorie en praktijk in de vorm van een eindscriptie. Te vaak resulteert het maken van een scriptie in geploeter, irritatie en frustratie. Het product stemt uiteindelijk, behalve dat het klaar is, niet tot grote voldoening.

Het kan ook anders!

Als u vindt dat een scriptie ergens over moet gaan, relevant moet zijn voor de praktijk, de opbouw ervan methodologisch en theoretisch verantwoord moet zijn en bovendien leesbaar moet zijn, dan bestaat er overeenstemming met de kwaliteitseisen die Venster stelt aan een scriptie.

Op geleide van uw behoefte aan theoretische ondersteuning, werktempo en persoonlijke stijl van werken is het mogelijk om Venster in te schakelen bij het constructief kritisch begeleiden van uw scriptieproces.

Ten aanzien van de uiteindelijke uitkomst is er wat betreft Venster pas sprake van een ‘akkoord’ als de scriptie aantoonbaar de praktijk verbetert.