Supervisie / werkbegeleiding

Supervisie wordt door velen gezien als een belangrijke (bij)scholingsmogelijkheid die van nut blijkt te zijn om reeds verworven inzichten en ervaringen te kunnen omzetten in beroepsbekwaamheid. Het gaat bij supervisie om de supervisant en de kwaliteit van diens functioneren in de beroepsuitoefening.

De orthopedagogen/GZ-psychologen verbonden aan Maatschap Venster zijn op grond van hun beroepservaring in verschillende settingen en hun ervaring als supervisor in verschillende praktijkvelden, gekwalificeerd als supervisor voor de GZ-opleiding om aan beginnende beroepsbeoefenaren binnen het veld van de geestelijke volksgezondheid, de jeugdhulpverlening en het algemeen maatschappelijk werk supervisie te verlenen.

Het betreft hier supervisie uitsluitend voor beroepsuitoefening op hbo- of op academisch niveau.