Opvoeding en verstandelijke beperking

Naast algemene opvoedingsvoorlichting verzorgt Maatschap Venster opvoedingsvoorlichting ten behoeve van ouders die een kind hebben met een verstandelijke beperking. Waar nodig en gewenst wordt deze voorlichting afgestemd op de concrete vragen die er bij u leven.

Om tijdens de beantwoording van die vragen niet het overzicht op het totale opvoedingsproces te verliezen, hanteert Venster een eigen model. Dit model maakt inzichtelijk waar risico’ s en mogelijkheden liggen. In een open uitwisseling van vragen en ervaringen stelt Venster u in staat om met behulp van dit model veel van uw vragen zelf te beantwoorden.

Indien op voorhand duidelijk is dat er vragen zijn op het vlak van lichamelijke gezondheid, medicatie, syndromen, erfelijkheid e.d., kan naast de orthopedagoog ook de arts van Venster aanwezig zijn.

Venster meent met bovenstaande opzet een open en zorgvuldige voorlichtingsbijeenkomst te kunnen garanderen rond het thema ‘opvoeding en verstandelijke handicap’.