Over Venster

Eind 1997 is Maatschap Venster opgericht met als vestigingsplaats Tilburg. In dit samenwerkingsverband zijn de kennis, ervaring en de contacten van elk van de drie teamleden gebundeld. Oogmerk hierbij is: ouders en professionals breder, sneller en diepgaander te kunnen ondersteunen.

De naam Venster

Op een tweetal manieren verwijst de naam ‘Venster’ naar de kernactiviteit van onze adviespraktijk. In de diamantwereld is ‘vensteren’ een manier om binnenin een ruwe diamant te kunnen kijken. Het slijpen van een klein vlakje, een venstertje, op de buitenkant is daartoe meestal voldoende. In onze adviespraktijk zijn allerlei symptomen, gedragsuitingen, emoties en uitspraken voorbeelden van dergelijke ‘buitenkanten’.

Buitenkanten kunnen het zicht op de binnenkant, op de kern van de problematiek, vertroebelen. Het openen van een ‘venster’ in die buitenkant schept dan het begin van een oplossing.

De ervaring heeft geleerd dat ‘buitenkanten’ soms heel bijzondere ‘binnenkanten’ verbergen.

Het ‘windowen’ uit de computerwereld is de andere verwijzing naar de kernactiviteit van Maatschap Venster. Door in verschillende richtingen ‘windows’/ ‘vensters’ te openen -zowel in de diepte als in de breedte- ontstaat er meer inzicht rond een problematiek en kunnen er nieuwe en wellicht betere oplossingen in beeld gebracht worden. Dit ‘windowen/ vensteren’ vergt kennis én durf. Vertrouwde vensters moeten soms worden gesloten om onbekende en nieuwe vensters te kunnen openen.

Venster kan behulpzaam zijn bij dat doelgerichte ‘vensteren’.