Ons Netwerk

Aan de oprichting van Maatschap Venster zijn vele jaren van praktijkervaring vooraf gegaan.In die tijd, maar ook daarna, is er veelvuldig contact geweest met vakgenoten en specialisten die ten aanzien van deelaspecten van gedrags- of ontwikkelingsproblemen over bijzondere kwaliteiten beschikken.

Over en weer is er vertrouwen gegroeid en daarmee samenhangend een vlotte entree tot hun specialistische kennis en vaardigheden.

Venster consulteert beroepshalve regelmatig de volgende specialisten:

logopedist
auti-deskundige
geneticus
casemanager
neuropsycholoog
oogarts
psychodiagnosticus
revalidatie-arts
kno-arts
(biologisch) psychiater
kinderarts
epileptoloog
muziektherapeut
seksuoloog
psycho-motore therapeut
psychotherapeut
speltherapeut

Met veel van de specialisten waarmee we de afgelopen jaren hebben samengewerkt, is er in zekere zin ook een persoonlijke band ontstaan. Dat bevordert de afstemming en uiteraard ook de snelheid van inschakelen. Tegen die achtergrond mag onderstaande oproep gezien worden

Betreft dat uzelf of kent u iemand die daaraan voldoet, wil ons daarover dan berichten via: info@maatschapvenster.nl