Prototype-ontwikkeling

Prototype-ontwikkeling voor de zorg op het gebied van beweging, interieur en domotica

De accommodatie waarin iemand leeft, woont en werkt, bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van zijn/haar bestaan.
Wanneer er sprake is van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen diverse praktische hulpmiddelen binnen zo’n accommodatie het bestaan van betreffende persoon vergemakkelijken en verbeteren. Meer comfort, eigenstandigheid, sociale participatie en persoonlijke ontwikkeling kunnen daarvan direct aantoonbare uitkomsten zijn.

Een van de orthopedagogen/GZ-psychologen binnen Maatschap Venster heeft ten aanzien van het ontwerpen en op maat maken van praktische hulpmiddelen voor mensen met specifieke hulpvragen een bijzondere affiniteit en deskundigheid ontwikkeld. Bovendien beschikt hij over een netwerk van innovatief ingestelde personen en is hij gericht op het wegnemen van ‘koudwatervrees’ bij de toepassing van tot dan toe onbekende hulpmiddelen.

Als u op zoek bent naar praktische oplossingen voor zorgproblemen op het vlak van beweging, interieur en domotica, kunt u zich door hem laten adviseren of ondersteunen. Het daadwerkelijk realiseren van het gewenste hulpmiddel is daarbij steeds het ultieme streven.


Kanttekening: Deze specifieke dienst wordt met ingang van 5 oktober 2016 niet langer geleverd vanuit of onder verantwoordelijkheid van Maatschap Venster. U kunt zich vanaf genoemde datum rechtstreeks wenden tot dhr. D. Mulders. dreemulders@home.nl, 06-44836301.