Waarneming/vervanging

Wanneer er binnen uw organisatie/werkverband behoefte bestaat aan een tijdelijke invulling van de functie van arts of orthopedagoog/GZ-psycholoog kan er een beroep gedaan worden op Maatschap Venster. In de vorm van een contract worden vooraf de opdracht en de voorwaarden vastgelegd. In principe zijn diverse opties bespreekbaar. Om er enkele te noemen:

  • vervanging op declaratiebasis
  • vervanging op basis van een min/max-contract
  • inschakeling voor de duur van een project
  • inschakeling voor het (bij herhaling) leveren van een specifiek onderwijs-, zorg- of begeleidingsproduct
  • het beschikbaar zijn als vraagbaak of consultatiepunt voor een nader omschreven groep van belanghebbenden
  • het beschikbaar zijn als intermediair naar externe specialisten of als vertegenwoordiger vanuit een bepaald vakgebied