Particuliere (ouder-) initiatieven

Door de opkomst van persoonsgebonden budgetten hebben ouders/opvoeders meer mogelijkheden om de toekomstwensen van een familielid met een bijzondere ondersteuningsvraag te realiseren. In de praktijk grijpen zij die mogelijkheden ook daadwerkelijk aan.
Op eigen initiatief zoeken zij naar wegen om met gelijkgestemden gezamenlijk tot goede en duurzame oplossingen te komen voor de opvang en begeleiding van betreffend familielid. Dit leidt tot allerlei kleinschalige vormen van opvang en begeleiding in de buurt van het ouderlijk milieu. Professionele ondersteuning wordt door de gebruiker zelf ingekocht en daar ingezet waar dat wenselijk of noodzakelijk is.

Maatschap Venster meent op twee manieren aantrekkelijk te kunnen zijn voor de deelnemers aan deze nieuwe, zelfbekostigde, vormen van opvang en begeleiding.

Op de eerste plaats biedt Venster (ortho)pedagogische deskundigheid aan in combinatie met medische deskundigheid. Venster doet dat op declaratiebasis voor afzonderlijke opdrachten en heeft daarbij enkel het inhoudelijke belang van de opdrachtgever voor ogen.
De dienstverlening vanuit Venster verplicht niet tot verdere afname van diensten of ‘producten’.

Op de tweede plaats zijn de leden van Venster in staat om inhoudelijk een beslissend element in te brengen op die momenten waarop de belangen van betrokkenen bij een particulier ouder-initiatief onderling botsen en niet langer verenigbaar lijken te zijn. Een goede voortgang wordt daardoor gewaarborgd en de opvang of begeleiding kan er zelfs door verbeteren. Anders gezegd: Venster kan op basis van deskundigheid een bijzondere bemiddelaar zijn.

Uiteraard staat het u als individuele deelnemer aan dergelijke particuliere initiatieven vrij om ook voor andere diensten, zoals vermeld op deze website, een beroep te doen op Maatschap Venster.