Opvoedingsvoorlichting algemeen

Opvoeding is een onderwerp dat veel losmaakt.Het is wellicht ook uw ervaring dat discussies over opvoeding vaak uitlopen op een kakofonie van ‘vermeende feiten’, gedachten, meningen, emoties, anekdotes en van allerhande interpretaties van theorieën en statistieken.

Maatschap Venster heeft een presentatiemodel ontwikkeld dat goed gebruikt kan worden voor het ordenen, verdiepen en beheersbaar houden van discussies over opvoedingsthema’s.

Na de presentatie van genoemd model worden de aanwezigen uitgenodigd om de eigen opvoedingsvragen en -ervaringen in te brengen.Als die vragen en ervaringen gelegd worden naast elementen uit het model, draagt dat er toe bij dat veel door de vragensteller zelf al beantwoord kan worden.

Venster meent met deze opzet een efficiënte, productieve maar vooral ook een onderhoudende voorlichtingsbijeenkomst rond het thema opvoeding te kunnen garanderen.