Aansprakelijkheid

Alle diensten worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met een van de leden van Maatschap Venster.

Venster garandeert de kwaliteit van haar advisering. Zij hanteert hierbij de kwaliteitseisen en gedragscodes opgesteld door de verschillende beroeps-verenigingen waar de leden van Venster geregistreerd staan.

Wanneer de opdrachtgever daarmee instemt neemt Venster een half jaar na haar advisering contact op om te vernemen op welke wijze het advies van betekenis is geweest.

Periodiek nodigt Venster onafhankelijke deskundigen uit om zich te laten toetsen op de eigen beroepsuitoefening.

Het is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om al dan niet het betreffende advies, geheel of gedeeltelijk, over te nemen en in praktijk te brengen. Maatschap Venster aanvaardt in deze geen aansprakelijkheid.

Voor elke schade, die door toedoen van leden van Maatschap Venster bij de uitvoering van hun opdracht wordt veroorzaakt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat in het betreffende geval onder hun beroepsaanspra-kelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.