Behandeling

Maatschap Venster biedt (kortdurende) basis GGZ-behandeling specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De ervaring is dat deze mensen zich in de reguliere GGZ vaak niet begrepen en gehoord voelen.

Vanuit hun ervaring en expertise biedt Maatschap Venster behandeling op maat o.a.het gebied van trauma (EMDR), zelfbeeld problematiek en autisme.

Behandelingen worden deels of helemaal vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Maatschap Venster declareert rechtstreeks bij de zorgverzekering en hanteert de door de NZA vastgestelde tarieven.