Privacy

Als geregistreerde leden van het NVO1, NVGzP2 en het NVAVG3, en als geregistreerde beroepsbeoefenaren in het bij wet geregelde BIG-register4 hebben de leden van Maatschap Venster zich te houden aan een beroepscode.

Persoonsgegevens die betrekking hebben op cliënten van Maatschap Venster en die opgenomen zijn in off-line (papieren) en on-line (electronische) bestanden zullen door hen, zoals voorgeschreven, vertrouwelijk behandeld worden.

1Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
2Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen
3
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
4Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Website

De website “maatschapvenster.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Maatschap Venster, statutair gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17244078. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Maatschap Venster garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Maatschap Venster gegevens vast (naam en e-mailadres). Maatschap Venster gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Hierbij tracht Maatschap Venster rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs (meer) stelt op informatie over diensten dan kunt u dit per e-mail melden aan info@maatschapvenster.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@maatschapvenster.nl sturen. Maatschap Venster voldoet binnen zeven werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.maatschapvenster.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van ons zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@maatschapvenster.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.